İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 

          Çalışan profilimiz, konusunda uzman, takım ruhuna inanan, şirkete ve çalıştığı fonksiyona yönelik yüksek motivasyonlu, başarıyı hedefleyen, dinamik, yaratıcı, çevreye duyarlı, yeniliğe ve gelişime açık pozitif değerler yaratmaya istekli kişilerden oluşmaktadır.

Yavuz Motor olarak biz, tüm çalışanlarımızı yoğun rekabet ortamında şirketin gücünü ve performansını etkileyen ve ortaya çıkaran en önemli sermayemiz olarak görmekteyiz.

İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejileri ve hedefleri doğrultusunda insan gücü alımını gerçekleştirmek ve sahip olduğumuz nitelikli çalışanlarımızın profesyonel becerilerini İnsan Kaynakları araçları ile geliştirmektir.

 

GENEL İLKELER

 

Seçme ve Yerleştirme

 

          İşe alım sürecimiz gerek Grup’a kültürel uyum, gerekse pozisyona uygunluk açısından değerlendirilmektedir. Pozisyonlar için alınan başvurulardan aday havuzları oluşturulup, pozisyonların gereklilikleri açısından değerlendirildikten sonra adaylar çoklu görüşmeye davet edilir. Değerlendirmeler sonucunda, işe alım süreci yoğun görüşme ve tanıma sürecinden sonra, uygun adaya iş teklifi yapılması, hedeflerinin belirlenmesi, ve karşılıklı kabul ile sonuçlanır. İş teklifi yapılmayan adaylara bilgi verilir ve uygun olabilecek başka açık pozisyonlar için Aday Veritabanı’nda saklı tutulur. Yeni başlayan adaylarımız ilk işe başladıklarında genel bir oryantasyon programından geçerek mevcut işleyişi ve organizasyonu yakından tanıma fırsatı verilmektedir. Hedeflediğimiz insan gücü kurum değerlerine uygun, aidiyet duygusu yüksek ve gelişime açık kişilerdir.

 

Performans Yönetimi

 

          Hedeflere dayalı performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlar, bağlı bulunduğu yöneticileri ile bir araya gelir ve hem genel hem de bireysel iş hedefleri belirlenir. Değerlendirme; açık performans sistemine göre değerlendirilen personel ile karşılıklı görüşülerek yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi, tecrübe, yetkinlik ve performans sonuçları, onların iş hayatlarını geliştirmek ve yönlendirmek adına değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir.

 

Kariyer Yönetimi

 

          Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önemli bir önceliğimizdir. Şirketimizde yükselme, dikey veya yatay, çoklu sorumluluklar şeklinde olabilir.

 

Eğitim

 

          Çalışanlarımızın gelişimine önem vermek, potansiyellerini geliştirmek, performanslarını artırmak ve bu artışı sürekli kılmak için Yıllık Eğitim planı çerçevesinde gerek kurum içi gerekse dış eğitim kurumlarından çalışanlarımıza belirlenen konularda eğitimler verilerek sürekli gelişim ve insan gücü verimini arttırmaya ve kariyer yönetimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

İnsan Kaynakları Departmanı